Jump to Navigation
Organizační výbor

prof. Jan Preisler, Ph.D. (předseda), Ústav chemie PřF MU, Brno

doc. Mgr. Jan Havliš, Dr., Středoevropský technologický institut MU, Brno

Mgr. Miroslava Bittová, Ph.D., Ústav chemie PřF MU, Brno

Markéta Koželouhová, Spektroskopická společnost Jana Marka Marci

 

Vědecký výbor

prof. Jan Preisler, Ph.D. (předseda), Ústav chemie PřF MU, Brno

prof. Ing. Michal Holčapek, Ph.D., Katedra analytické chemie FChT UPCE, Pardubice

doc. Ing. Josef Čáslavský, CSc., Ústav chemie a technologie životního prostředí FCh VUT,  Brno

doc. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D., Katedra analytické chemie FaF UK,  Hradec Králové

Mgr. Miroslav Polášek, Ph.D., Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, Praha

 

Odborný program

prof. Jan Preisler, Ph.D.

Ústav chemie PřF MU, Brno

Kotlářská 2, 611 37 Brno

Email: preisler(at)chemi.muni.cz

Tel.: +420 5 4949 6629

 

Organizační záležitosti

Mgr. Miroslava Bittová, Ph.D.

Ústav chemie PřF MU, Brno

Kotlářská 2, 611 37 Brno

Email:bittova(at)sci.muni.cz

Tel.: +420 5 4949 6454

 

Dotazy k fakturaci

Tomáš Vašina

Email: fakturace(at)spektroskopie.cz

 

www.spektroskopie.cz

 

 

 Main menu 2

Page | by Dr. Radut